Resultats de les investigacions sobre el Covid-19 relacionats amb catifes i moquetes.

La situació actual que estem vivint ens ha portat a fer diverses investigacions sobre el coronavirus. No només en el camp sanitari i de com afecta el virus a les persones, sinó que també com es comporta en diferents ambients i superfícies.

Resultats de les investigacions sobre el Covid-19 relacionats amb catifes i moquetes.

Com reacciona el Covid-19 en una catifa o una moqueta?

Totes les investigacions mantenen que, per a que el virus mantingui la seva virulència, aquest ha de mantenir la seva estructura natural. Això vol dir que només ho fa quan es troba en un medi líquid com son les gotes d’aigua en les que es troba quan és expulsat de l’organisme, ja sigui a partir d’un esternut o la tos. El virus és altament sensible a la deshidratació, el calor y la llum solar i no hi ha evidència d’infecció a través de la pell.

El virus sobre materials NO POROSOS (metalls, plàstics, marbre…)

Tal i com hem esmentat anteriorment, el virus es manté actiu en un medi aquós. Per tant, podem dir que, si les gotes van a parar sobre aquestes superfícies NO POROSES, el virus roman en l’interior d’aquestes i es manté actiu durant més temps. De moment, no es sap quan de temps.

Els materials no porosos representen el major risc i han de ser objecte de neteja i desinfecció freqüent.

El virus sobre materials POROSOS (teixits, catifes, moquetes…)

Aquests materials, al contrari dels no porosos, absorbeixen l’aigua de les gotes fent que el virus quedi exposat al medi ambient. Aquest, diguem-ne que queda desprotegit, i es deteriora molt abans.

En conclusió, podem dir que el virus en catifes i moquetes sobreviu menys temps que en superfícies d’acer inoxidable o plàstic dur.

Com netejar les catifes i les moquetes:

La neteja a vapor és la més adequada ja que la temperatura requerida per a eliminar un virus fora del cos és aproximadament uns 60 oC.

Durant la neteja a vapor, les temperatures son d’almenys 66 oC i, a vegades, molt per sobre del punt d’ebullició.

Un altre mètode seria la neteja en sec. Aquesta ajudarà a eliminar els patògens i bacteris i, per tant, la seva font d’alimentació. Tot i això, sens dubte, son les altes temperatures les que s’encarreguen d’eliminar bactèries i virus. També àcars de la pols, puces…

Conclusió:

De tots el objectes, superfícies i materials de qualsevol llar, oficina o espais públics que siguin susceptibles, la possibilitat d’infectar-se a través d’una catifa o moqueta es molt menor que en qualsevol altre tipus de revestiment de paviment. El temps de supervivència del virus en una catifa o moqueta és ínfim.